Yerel 17 Çan, Çanakkalehaber, haberler,yerel, yerelhaber, 17, Çan haber, haber çan

 • Ç.kale
  °C
 • İzmir
  °C
 • İstanbul
  °C

İŞTE ÇANAKKALE NÜFUS TABLOSU

2013-01-29, 21:02:27
Okunma: 5420
1 Yorum
İŞTE ÇANAKKALE NÜFUS TABLOSU

 

                                                                                                           28/01/2013

 

 

 

                           İşte Çanakkale Nüfus Bilgileri 28- 01- 2013

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince; 2007 yılında ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Tabanı’na kaydedilerek ülke sınırları içinde yaşayan  vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası ile eşleştirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuş ve sistem İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİGM) devredilmiştir. Bu sistemle, 2008 yılı başından itibaren Kurumumuz tarafından her yılın ocak ayında bir önceki yılın nüfusu açıklanmaktadır.Ülkemizdeki adres değişiklikleri belediye ve il özel idareleri tarafından, ikamet adres değişikleri ise kişilerin beyanlarına dayalı olarak NVİGM tarafından güncellenmektedir.

Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde, köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanında yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 75.627.384 kişi, Çanakkale nüfusu 493.691’dir. Türkiye’de nüfusun 37.956.168’ini erkek(%50,19), 37.671.216’sını ise kadınlar(%49,81) oluşturmakta, Çanakkale’de ise 250.633erkek(%50,77), 243.058kadın(%49,23) yaşamaktadır.

2012 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı  ‰ 12,01 olarak gerçekleşirken Çanakkale’de ‰14,79olmuştur.2012 yılında 81 ilden; 66’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 15 ilin nüfusu azalmıştır.Nüfusartışhızı en yüksekolan ilk üçil; Çankırı  ( ‰ 39,80), Ordu ( ‰ 37,07) ve Van ( ‰ 28,39)’dır. 81 iliçindenüfusartışhızı en düşükolan ilk üçilisesırasıyla; Yozgat ( ‰ -27,18), Bayburt ( ‰ -12,16) veZonguldak ( ‰ -9,65) ’dır.

Ülke nüfusunun % 77,28’i il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, Çanakkale’de bu oran %56,32’dir.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus Türkiye’de 58.448.431, belde ve köylerde ikamet eden nüfus 17.178.953kişidir. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır.Çanakkale’de 278.055kişi il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 215.636kişi belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe % 77,7 ile Merkez, en düşük olduğu ilçe ise % 20,9 ile Yenice’dir.

Çanakkale il nüfusunun % 28,97’siÇanakkale Merkez İlçesi’nde ikamet etmektedir.Çanakkale merkezde (köyler dahil) 143.041 kişi ikamet etmektedir. Toplam nüfusun sırasıyla; % 16,93’ü Biga’da, % 10,13’üÇan’da, % 8,98’i Gelibolu’da ikamet etmektedir. Nüfusu en az olan üç ilçe ise sırasıyla; Bozcaada, Gökçeada ve Eceabat’dır. En az nüfusa sahip Bozcaada’da ikamet eden kişi sayısı 2.465’dir. 

Türkiyenüfusunun % 18,3’siİstanbul’daikametederkensırasıyla; % 6,6’sıAnkara’da, % 5,3’ü İzmir’de, % 3,6’sıBursa’da, % 0,6’sıiseÇanakkale deikametetmektedir.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, Türkiye’de toplam nüfusun %67,6’sını, Çanakkale’de ise %73,32’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 24,9’u0-14 yaş grubunda, % 7,5’i  ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.Çanakkale’de ise nüfusun %16,6’sını 0-14 yaş grubu oluştururken %11,1’ini 65+ yaş grubu oluşturmaktadır.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 98kişi, Çanakkale’de 50kişidir. Bu sayı illerde 12 ile 2.666kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.666kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 453kişi ile Kocaeli, 333kişi ile İzmir, 264kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursailleri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise km2 başına 12 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’da nüfus yoğunluğu 53, yüzölçümü en küçük olan Yalova’da ise nüfus yoğunluğu 250’dir.

 

            Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Metin ÖCAL

   Bölge Müdürü

Etiketler :
HABER İLE İLGİLİ

1 Adet yorum yapıldı.

.....
2013-01-30, 14:41:31
erhan durmaz;
ıyı guzel anladıkta surıyelıler hesaba katılmamıs onlarda buyuk ıhtımalle ÇANAKKALE ve İZMİR nufuslarına dahıl edılırse tamamdır YEREL SEÇİMLERE hazırlık......
YAZARLAR
ARŞİV
ANKET
Yeni Tasarım
 • Daha İyi
 • Eski Tasarıma Dönülmeli